Δεοντολογία

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης
του παρόντος δικτυακού τόπου

Τι σημαίνει «προσωπικά δεδομένα»

Ως «Προσωπικά δεδομένα» νοείται κάθε πληροφορία ή συνδυασμός πληροφοριών που θα μπορούσε να σας ταυτοποιήσει άμεσα (π.χ. το ονοματεπώνυμό σας) ή έμμεσα (π.χ. μέσω ψευδοποιημένων δεδομένων όπως ένας μοναδικός αριθμός δελτίου ταυτότητας). Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ διεύθυνση κατοικίας/ αριθμό κινητού τηλεφώνου, ονόματα χρήστη, φωτογραφίες προφίλ, προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές συνήθειες, περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη, πληροφορίες οικονομικής φύσης και πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας. Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν μοναδικά αριθμητικά αναγνωριστικά όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας ή η διεύθυνση MAC του κινητού τηλεφώνου σας, καθώς και cookies.

Χαρακτήρας και σκοπός του παρόντος διαδικτυακού τόπου

Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

O παρών δικτυακός τόπος προσφέρει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές γυμνασίου και Λυκείου ήτοι σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Αυτοβούλως επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα με σκοπό να κάνουν χρήση των υπηρεσιών. Καμία σελίδα του παρόντος δικτυακού τόπου, δεν είναι ακατάλληλη ή επιβλαβής γι’ αυτούς και οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου δεν φιλοξενούν διαφημίσεις, hyperlinks ή διαφημιστικά banners σε άλλες ιστοσελίδες, στον παρόντα ιστότοπο.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς και πως τα χρησιμοποιούμε

Στο πλαίσιο σύνταξης της προσωπικής σας αναφοράς επαγγελματικού προσανατολισμού εισάγετε στο σύστημα το ονοματεπώνυμό σας. Άλλα στοιχεία όπως ένδειξη επιλογής προσανατολισμού (κατεύθυνση), ηλικία και τάξη δεν σας ταυτοποιούν. Τα στοιχεία σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του εξατομικευμένου επαγγελματικού προσανατολισμού και δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για λόγους προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Για την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες του παρόντος ιστότοπου και τη σύνδεση με αυτόν, ζητείται από τους επισκέπτες το ονοματεπώνυμό τους με σκοπό τη χορήγηση σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης και την εξαγωγή της προσωπικής τους αναφοράς επαγγελματικού προσανατολισμού.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχει συμφωνηθεί με τον οργανισμό που φοιτάτε (σχολείο, φροντιστήριο) ή με εσάς προσωπικά. Το διάστημα αυτό αφορά τη δυνατότητά σας να εισέρχεστε με τους προσωπικούς σας κωδικούς στην πλατφόρμα και να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική προσωπική αναφορά επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ασφαλή και να λαμβάνουμε όλες τις εύλογες προφυλάξεις προς τούτο.

Καταβάλλουμε πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας και αφού τα λάβουμε, χρησιμοποιούμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για να αποτρέψουμε κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά. Καθώς η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που διαβιβάζονται στον ιστότοπό μας. Ως εκ τούτου, κάθε διαβίβαση δεδομένων πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη.

Οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου δεν φέρουν, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω κακόβουλης ενέργειας hacking. Εντούτοις έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών μέσω των συστημάτων προστασίας του server όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα.

Διαφημίσεις στον παρόντα διαδικτυακό τόπο

Οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου δεν θα εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εντούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.