Ατομική Συμβουλευτική

Οι γονείς εφήβων συνήθως προσέρχονται στη συμβουλευτική για να λύσουν προβλήματα με τα παιδιά τους, αφού η εφηβεία είναι μια περίοδος μεγάλης δοκιμασίας των ορίων και έντονων αλλαγών. Η πρόκληση για τους γονείς είναι να μείνουν δεκτικοί απέναντι σε αυτές τις αλλαγές και ταυτόχρονα σταθεροί στην τήρηση των ορίων και των κανόνων.

Η ατομική συμβουλευτική αφορά σε έναν αριθμό συνεδριών, στη διάρκεια των οποίων οι γονείς ή ο γονιός μπορούν σε ένα πλαίσιο εμπιστευτικότητας να μιλήσουν για όσα τους απασχολούν και τους προκαλούν στρες και άλλα δυσφορικά συναισθήματα και σκέψεις, αλλά και να μάθουν νέους τρόπους επικοινωνίας με τα παιδιά τους.

Η διάρκεια κάθε συνεδρίας είναι 50 λεπτά και το διάστημα της συμβουλευτικής εξαρτάται από τις ανάγκες των γονέων και το είδος των ζητημάτων που τους απασχολούν.