Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί

Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί (φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ιδιωτικά σχολεία) παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ακαδημαϊκή πορεία των μαθητών. Καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις πολλαπλές απαιτήσεις μαθητών, γονιών αλλά και των εκπαιδευτικών που απασχολούν.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα επιχειρηματικής επιτυχίας, να κρατούν υψηλές τις επιδόσεις των μαθητών τους, αλλά χαμηλά τα επίπεδα άγχους τους, να κατευνάζουν την αγωνία των γονιών και να διαχειρίζονται τις απαιτήσεις τους, να παρακινούν το ανθρώπινο δυναμικό τους και να έχουν απαντήσεις σχεδόν για όλα όσα αφορούν τους μαθητές τους.

Η δική μας συμβολή σε αυτόν τον περίπλοκο ρόλο των οργανισμών έχει σκοπό να δώσει προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες των εκπαιδευτικών οργανισμών και ταυτόχρονα να διευκολύνει το έργο τους, με την ανάθεση ρόλων που αντιστοιχούν σε μια ομάδα ειδικών (ψυχολόγων και ψυχοθεραπευτών) σε θέματα εφηβείας.

Σεμινάρια για μαθητές & γονείς

Ατομική & Ομαδική
Συμβουλευτική Μαθητών

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Υπηρεσίες προς Εκπαιδευτικούς

Συνεργασίες
με Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς