Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ι. Η Αξία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού για το άτομο και τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό
Ως Ψυχολόγοι – Ψυχοθεραπευτές και Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας, βλέπουμε το επάγγελμα ως μέρος της συνολικής ταυτότητας του ατόμου αλλά και ως μέσο νοηματοδότησης της ζωής του.
Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι η διαδικασία που μπορεί να βοηθήσει στην ανάδειξη της επαγγελματικής προσωπικότητας του ατόμου και κρίνεται απολύτως αναγκαία σε μια περίοδο που το άτομο πρέπει να πάρει αποφάσεις για την κατεύθυνση σπουδών και την επιλογή μεταξύ 450 διαφορετικών πανεπιστημιακών σχολών.
Για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς αλλά και για κάθε άτομο ξεχωριστά, το τεστ μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο διευκόλυνσης της επιλογής κατεύθυνσης σε περίπτωση αβεβαιότητας ή επιβεβαίωσης της απόφασης που ήδη έχει λάβει ένας μαθητής.

ΙI. Διαδικασία Συμπλήρωσης του Τεστ
Επαγγελματικού Προσανατολισμού
1. Ο μαθητής λαμβάνει προσωπικό κωδικό πρόσβασης στην διαδικτυακή πλατφόρμα επαγγελματικού προσανατολισμού της Motus Animi.
2. Συμπληρώνει με απλά βήματα μια σειρά από τεστ που αφορούν στην προσωπικότητα, τις προτιμήσεις και τις επαγγελματικές του αξίες, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι σπουδές και τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν.
3. Η αναφορά του προκύπτει αμέσως μετά την υποβολή όλων των τεστ και ο μαθητής έχει τη δυνατότητα είτε να τη μελετήσει στην ηλεκτρονική της μορφή είτε να την εκτυπώσει.
* Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα εξασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών.

ΙII. Τι περιλαμβάνει η τελική Αναφορά
Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Η αναφορά επαγγελματικού προσανατολισμού που παίρνει στα χέρια του ο μαθητής περιέχει τα εξής εξατομικευμένα ανά μαθητή αποτελέσματα:
Παρουσίαση των ειδικών παραμέτρων που δομούν την επαγγελματική προσωπικότητα του μαθητή. (χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου, επαγγελματικές αξίες, δεξιότητες, ενδιαφέροντα, κλίσεις και δυνατά σημεία).
Παρουσίαση των επαγγελματικών κατηγοριών που ταιριάζουν περισσότερο στην επαγγελματική προσωπικότητα του μαθητή
Χαρτογράφηση όλων των πιθανών ακαδημαϊκών του επιλογών που μπορούν να τον οδηγήσουν στους επιθυμητούς επαγγελματικούς κλάδους (παρουσίαση όλων των σχετικών σχολών)