Γονείς – Οικογένειες

Στην εφηβεία η φύση των δεσμών που έχουν οι έφηβοι με τους γονείς τους, ως πρόσωπα αναφοράς, αλλάζει και συχνά ο αυτονόητος έως τώρα ρόλος τους και τα πιστεύω αμφισβητούνται έντονα από τα παιδιά που αρχίζουν να επιχειρηματολογούν και να σκέπτονται κριτικά.

Οι γονείς, ως συνοδοιπόροι των παιδιών στη συχνά «περιπετειώδη» εφηβική ηλικία, έχουν έναν πολύ απαιτητικό ρόλο. Χρειάζεται να ισορροπούν ανάμεσα στην υποστήριξη και την οριοθέτηση των παιδιών τους καθώς και να διαχειρίζονται εντάσεις, συμπεριφορές αμφισβήτησης, προκλήσεις κλπ.

Η συνεργασία μας με τους γονείς παιδιών αυτού του ηλικιακού φάσματος έχει δείξει ότι τα ζητήματα που συχνά τους δυσκολεύουν σε σχέση με τους εφήβους είναι τα παρακάτω:

Οι δυσκολίες στις σχέσεις τους με τα παιδιά τους.

Η διαπραγμάτευση των ορίων και η τήρηση των κανόνων.

Η διαχείριση του άγχους τους που προκύπτει από τις εξετάσεις των παιδιών τους.

Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους και ο συντονισμός τους με τις δραστηριότητες των παιδιών τους.

Συναισθηματικές δυσκολίες που προκύπτουν από το στάδιο ζωής που βρίσκονται.

Ριψοκίνδυνες συμπεριφορές και εξαρτήσεις (διαδίκτυο, ουσίες κλπ.)

Η ήβη και η διαχείριση της αναδυόμενης σεξουαλικότητας

Ο τρόπος που προσεγγίζουμε τα ζητήματα αυτά είναι η εξειδικευμένη συμβουλευτική στα θέματα της εφηβείας και των σχέσεων μεταξύ γονέων και εφήβων. Η συμβουλευτική πραγματοποιείται είτε ατομικά είτε σε μικρές ομάδες γονέων.

Ατομική Συμβουλευτική

Ομαδική Συμβουλευτική