Ομαδική Συμβουλευτική

Οι συμβουλευτικές ομάδες γονέων είναι σαν ένα εργαστήριο, όπου γονείς εφήβων μπορούν να μοιραστούν τις δυσκολίες τους, αλλά και να αλληλεπιδράσουν προσφέροντας ανατροφοδότηση, αποδοχή και ιδέες για τη διαχείριση παρόμοιων θεμάτων και προβλημάτων.

Οι εναλλακτικές οπτικές που προσφέρουν οι ομάδες γονέων, το κοινό βίωμα και η έκφραση αρνητικών συναισθημάτων όπως θυμός, ματαίωση, απογοήτευση, ενοχές, αποτελούν μια εμπειρία που είναι απελευθερωτική και ενδυναμωτική για τους γονείς εφήβων.

Η ομαδική συμβουλευτική αφορά σε έναν αριθμό συνεδριών, στη διάρκεια των οποίων μια ομάδα 6-8 γονέων μαθητών της ίδιας μαθητικής φάσης μπορούν να συζητούν ελεύθερα για τα θέματα που τους απασχολούν και να μοιράζονται μεταξύ τους τις κοινές τους εμπειρίες με συντονισμό και ανατροφοδότηση από Ψυχολόγο – Οικογενειακό Ψυχοθεραπευτή.

Οι ομάδες έχουν σταθερή σύνθεση μελών και σταθερή ώρα και μέρα συνάντησης. Η Διάρκεια μίας ομαδικής συνάντησης είναι 90 λεπτά.