Ομαδική Συμβουλευτική

Οι συμβουλευτικές ομάδες μοιάζουν σαν έναν ασφαλή μικρόκοσμο, μέσα στον οποίο οι έφηβοι βρίσκουν νέους τρόπους σύνδεσης και επικοινωνίας με τους συνομιλήκους τους, απενεχοποιούν θέματα, σκέψεις και συναισθήματα που μπορεί να πιστεύουν ότι βιώνουν μόνο οι ίδιοι, ανακαλύπτουν τρόπους και τεχνικές διαχείρισης των δυσφορικών τους συναισθημάτων και επιχειρούν θετικές αλλαγές με την ενισχυτική φωνή όλης της ομάδας.

Η ομαδική συμβουλευτική αφορά σε έναν αριθμό συνεδριών, στη διάρκεια των οποίων μια ομάδα 6-8 μαθητών μπορούν να συζητούν ελεύθερα για τα θέματα που τους απασχολούν και να μοιράζονται μεταξύ τους τις κοινές τους εμπειρίες με συντονισμό και ανατροφοδότηση από Ψυχολόγο εξειδικευμένο σε θέματα εφηβείας.

Οι ομάδες έχουν σταθερή σύνθεση μελών και σταθερή ώρα και μέρα
συνάντησης. Η Διάρκεια μίας ομαδικής συνάντησης είναι 90 λεπτά.