Ατομική Συμβουλευτική

Η ατομική συμβουλευτική αφορά σε έναν αριθμό συνεδριών, στη διάρκεια των οποίων ο μαθητής μπορεί μέσα σε ένα περιβάλλον αποκλειστικής φροντίδας και ασφάλειας να μιλήσει για όσα τον απασχολούν και του προκαλούν στρες και να αναγνωρίσει δυσφορικά συναισθήματα και αρνητικές σκέψεις.

Στόχος είναι η διερεύνηση και δοκιμή νέων πιο υγιών και λειτουργικών τρόπων διαχείρισης αυτών των αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και η συνολική του ενδυνάμωση μέσα σε ένα περιβάλλον εμπιστευτικότητας και αποδοχής.

Πριν από την πρώτη συνεδρία με το μαθητή, πραγματοποιείται συνάντηση με τους γονείς για τη λήψη ιστορικού.

Η διάρκεια κάθε συνεδρίας είναι 50 λεπτά και το διάστημα της συμβουλευτικής εξαρτάται από τις ανάγκες του εφήβου και το είδος των ζητημάτων που τον απασχολούν.